8M: o futuro profesional non ten xénero

O 8 de marzo xa é unha data xa indeleble no noso calendario de acción cultural. Unha data para seguir reivindicando a igualdade como un dereito natural de todas as persoas e comunidades, de todos os lugares e culturas. Este ano quixemos tomar partido na loita pola equiparación profesional, na necesidade dunha revisión das condicións laborais e na toma de conciencia sobre un feito indiscutible: as mulleres sempre parten dunha situación de franca desvantaxe e desigualdade cando son moitas as situacións nas que as capacidades e as competencias son as mesmas (ou mellores aínda…)

Daquela que deseñaramos un pequeno display no hall do edificio 1 para visibilizar esta realidade e facela pública, unha vez máis, no Día Internacional da Muller Traballadora.

Na mesma instalación voltamos a recuperar o proxecto da nosa querida compañeira Lola Chaos “Sarriás con fortaleza” para que o noso alumnado puidera facer a súa particular semblanza de mulleres cheas de fouteza da nosa contorna e que puideran ser honradas polo seu esforzo, intelixencia e coraxe. Son moitas pero anónimas, as mulleres que completan o noso mundo máis achegado.