BENVIDOS Á BIBLIOTECA CURSO 2018-2019!!!

 

Un curso máis a nosa biblioteca en funcionamento dende o primeiro día de clase e á enteira disposición de toda a comunidade escolar (alumnado, profesorado, persoal non docente, familias, etc). Aquí tedes o horario de atención por parte do profesorado que forma parte do equipo da biblioteca durante o presente ano escolar, lembrando que préstamos, devolucións, impresións, fotocopias, dúbidas, fanse no tempo do lecer.