Listado de fondos da Biblioteca Inclusiva e de Igualdade

Xa está a disposición de todos os usuarios un listado con estes fondos, recentemente ordenados, catalogados e correctamente colocados. Hai unha copia nos propios andeis de dita biblioteca, así como no taboleiro de cortiza con novas da biblioteca na sala de profesores. Igualmente tedes aquí unha copia en soporte informático. Agardamos que sexa de utilidade, lembrando que dito listado está ordenado alfabeticamente por títulos, contando tamén co número de rexistro e o nome do autor ou autores de cada publicación.

Listado libros Biblioteca Inclusiva e de Igualdade