Regresou Radio Xograr…..

..no seu primeiro programa, lóxicamente de presentación, no presente curso académico 2018-2019. Novas seccións, novos contidos, cinco minutos menos de duración ( para chegar a tempo ás clases post recreo)…e novos compoñentes. Repiten experienza Enmanuel (2º ESO), Pablo, Andrés, Laura e Daniel (3º ESO) e Tomás (4º ESO). Súmanse Carlos Vilariño Romero e Kevin Abuín Pérez (1º ESO), así como Hugo García Arias (3º ESO), estando pendentes dalgunha “fichaxe máis”. Coordina o profe de francés, Miguel. Pódese escoitar a través da megafonía do centro escolar todos os venres de 11h15 a 11h40, e en breve nun podcast cuxo link indicaremos en breve

Biblioteca inclusiva

Ademáis doutras cousas que xa tiñamos e que se adaptan ás directrices de Biblioteca Escolar Inclusiva, quixemos facer algo máis en colaboración directa co Departamento de Orientación. Así, pese a noso espazo limitado, preparamos no interior da bibioteca unha vitrina … Continue reading

Además das cousas que se adaptan ás directrices da Biblioteca Escolar Inclusiva, se trata dunha colaboración directa con Departamento de Orientación. Así, pese a noso espazo limitado, preparamos no interior da biblioteca fondos e materiais diversos para o alumnado con necesidades educativas específicas, alumnado estranxeiro, titores e titoras, etc. Nela, como podedes ver na foto que acompaña este post, hai lecturas adaptadas, libros de intelixencia emocional, material variado para titorías, guías de animación a lectura, material para dinámicas de grupos, etc. O comentamos neste blog e o faremos chegar vía carta personalizada a todos os titores  e profesores de apoio egrupo específico para que fagan uso dil. Grazas polo colaboración.

 

Día do docente

O pasado 5 de outubro non era so o día de San Froilán. Era tamén o Día do Docente, así que en colaboración co Departamento de Orientación decidimos facer unha pequena homenaxe a todos e cada un dos que dan clase. Para iso seleccionamos unhas frases claves que están no vestíbulo do Edificio 1. Vale a pena pararse e analizar con calma o que din personalidades sobre os profesores.

NOVA SECCIÓN

O curso pasado o persoal non docente do noso instituto (conserxes, persoal de secretaria, cociña, cafetería, limpeza) participaron na chamada sección “1 libro…1 mes”, comentando diversas lecturas de interese xeral. Desta volta, será o profesorado de linguas do centro (Galego, Castelá, Inglés, Francés, Clásicas) quen participe nela, pero agora centrándose na figura dun escritor. A correspondente ao mes de outubro xa está dispoñible para todos no taboleiro de cortiza xunto á aula de informática do edificio 1.

MARCOS DIXITAIS

Dispoñemos de dous, que se encenden ao inicio do recreo, apagándose ao remate do mesmo. Neles hai fotos que van pasando de diversas actividades vencelladas á Biblioteca. Nestes intres hai un enriba da estantería coas revistas (corredor cara á sala de profesores) e o segundo está no vestíbulo do Edificio 2, xunto a Tintin. Prégase encarecidamente que non os toquedes, pois son fráxiles. E como ben indican sempre informáticos e fotógrafos, as pantallas e as fotografías…míranse pero non se tocan.

 

PERSOEIROS DE BANDA DESEÑADA

Cando entrades no Xograr unha das cousas que vos “recibe” son tres monecos feitos por profesores e alumnos do ciclo de FP. Estamos a falar de Tintin, agora no vestíbulo do edificio 2, o seu can Milou, no curruncho da prensa do Edificio 1, e Obélix, situado no corredor xunto á biblioteca. Lembrade que son de papel-cartón, así que tratádeos con coidado xa que ben fráxiles resultan.

COÑECER A BIBLIOTECA

O novo alumnado do centro foi pasando pola biblioteca, acompañado dos seus titores respectivos no caso da ESO, para coñecer as diversas posibilidades que ofrece un lugar multifuncional como iste, ao tempo que recibir o seu correspondente carné. Esta tarefa faise cada inicio de curso, sendo un pequeno “baño” de inmersión bibliotecaria, para ir descubrindo posteriormente máis cousas no día a día.

RETOQUES

Cada inicio de curso a biblio do Xograr sufre certos retoques en espazos ou zoas, buscando sempre a operatividade dos metros cadrados existentes, os recursos que temos á nosa disposición e, porque non decilo, evitar a monotonía tanto en medios como en decoración. Desta volta, como podedes comprobar nas fotos que se xuntan, os xogos educativos están agora a carón da porta de entrada, creándose igualmente un sitio polifuncional (explicacións de profesores, lectura de xornais, uso de xogos) con dúas mesas xusto ao lado. No lateral dereito da biblioteca dispoñemos agora da zona de lectura relaxada e xunto á zoa de música, cinco novos postos de traballo indvidual. Certas estanterías (Relixión, Filosofía, Deportes, Literatura Universal e Literatura Xuvenil en galego e castelán) ocupan o corredor central, deixando á esquerda a zona de estudo, xunto as fiestras para traballar así sempre que sexa posible a luz natural. As películas e material multimedia están agora xunto á zona informática, máis fáciles de localizar, co cal no exterior hai menos apelotonamento, tan só agora os diversos taboleiros de cortiza, e as estanterias dos libros do Club Lector. Dentro están habilitadas igualmente tres estanterías, xunto á fotocopiadora, cos libros de lectura obligatoria, os libros electrónicos e o material para necesidades educativas especiais.

LIBROS DE LECTURA OBLIGATORIA – PRIMEIRO TRIMESTRE

Xa tedes a vosa disposición os libros de lectura obligatoria, de momento das materias de Lingua Galega e Castelá. Están todos eles, separados por linguas e cursos, nunha estantería que se atopa xunto á fotocopiadora da biblioteca. Os podedes coller alí e solicitar o préstamo do mesmo o profesor ou profesora que estea de garda no recreo.  (so se pode levar un exemplar de libro de lectura obligatoria ao mesmo tempo, é dicir non se pode levar un de galego e outro de castelán, porque ler dous libros xuntos!!) Lembrade que os libros de lectura obligatoria so se prestan unha semana.