ACTIVIDADE LINGÜÍSTICA NO CAMIÑO DE SANTIAGO

Un total de 66 alumnos  do IES Xograr Afonso Gómez, que cursan estudos de 3º e 4º da ESO, así como de 1º de Bacharelato, tomaron parte nunha actividade con obxetivo lingüístico no Camiño Francés a Compostela, ao seu paso por Sarria,  proposta polo departamento de Francés, e que se desenvolveu o 6 de maio do presente ano.

 A primeira parte da actividade consistía en reunirse con persoas que viven e traballan en Sarria, que por razóns de variada índole – familiar, traballo, emigración, sociais, culturais, etc. –aprenderon a lingua francesa nun momento determinado e a empregan nas súas cotiás ocupacións laborais. Tomar algo con iles ao tempo que falaban nesta lingua estranxeira que os rapaces e rapazas estudan no citado centro escolar. Para ilo contouse coa colaboración de Bar Camiño Francés, Restaurante Mesón Tapas, Hotel Alfonso IX, Albergue Monasterio La Magdalena, Hotel Vila de Sarria, Oficina de Turismo de Sarria, Paul de Samos, Albergue Internacional, J.Delbeau Productos Innovadores, Supermercado O Chanto Covirán e Café Travesía dos Soños, que se prestaron a axudar amablemente nesta tarefa con finalidade pedagóxica.

 A segunda parte desta actividade lingüística consistía en buscar peregrinos francófonos en diversos puntos da ruta xacobea ó seu paso por Sarria, dende a entrada do camiño por Vigo de Sarria ata as proximidades de Ponte Áspera, incluíndo ademais lugares frecuentados polas persoas que fan este itinerario, como son as estacións de bus e tren, as tendas de alimentacións, os albergues,  o exterior do centro médico, a oficina de turismo, eta. O obxectivo que se pretendía era charlar con eles en francés, saber cousas dos aspectos da súa viaxe, das vivencias no camiño, aspectos que os estudantes  podían recoller en papel e lapis ou ben usando ás novas tecnoloxías, dígase cámaras dixitais de imaxe ou vídeo, gravadoras de son, teléfonos móbiles, MP3 ou MP4, tabletas, etc.

 Un cuestionario gramatical, baseado en diversos monumentos de Sarria, así como un posterior traballo en casa, baseado no vocabulario da vestimenta do peregrino, compuxeron a terceira parte desta actividade realizada nunhas datas do ano na Sarria énchese de peregrinos que camiñan a Santiago, sendo bo parte deles de nacionalidades foráneas. Un día adverso climatoloxicamente falando non amilanou aos estudantes que fixeron todo o posible por practicar o aprendido nas aulas.