Tempo de descubrir a biblioteca

Ao longo desta semana se están a realizar as xa tradicionais visitas guiadas á biblioteca para o novo alumnado dos cursos de 1º de ESO, 1º de BAC e 1º de Ciclo Formativo. Nelas, ademais de dar a coñecer o espazo físico e as súas moitas posibilidades ( zonas de música, informática, lectura e xogos), explícanse o seu funcionamento e o sistema de préstamo dos diversos materiais.