Mulleres matemáticas

Pensa un pouco: cantos matemáticos famosos coñeces?; cantas mulleres matemáticas? Si, ao longo da historia houberon mulleres matemáticas e o seu traballo é dobremente meritorio por buscar a verdade en sociedades hostís para as mulleres.

Non están todas, faltan Sophie Germain, Sofía Kovalévskaya, Emmy Noether e tantas outras….


Podedes coñecer a vida doutros matemáticos ilustres, homes e mulleres nos libros da biblioteca:

As mulleres nas Matemáticasrhmportada